Informasjonsmøte om injeksjonsbehandling

Øyeavdeling arrangerer informasjonsmøte på kveldstid en gang i året (høsten) for pasienter som får injeksjonsbehandling.

​Informasjonsmøtet kan være med å gi pasientene økt kunnskap som fører til at de bedre mestre å leve med sin øyesykdom.

Informasjonsmøtet er også for pårørende og andre interesserte og arrangeres i samarbeid med synskontakt og hjelpemiddelsentralen i Stavanger kommune. Møtet er gratis og har varighet på 2 timer.

Aldersrelatert makuladegenerasjon: Informasjonsmøte på kveldstid gir tryggere pasienter (sykepleien.no)

Sist oppdatert 28.06.2023