Diabetesklinikken ved øyepoliklinikk

Diabetes påvirker kroppen din på mange måter. Forandringer skjer i kroppens blodårer, blant annet i blodårene i øyebunnen. Komplikasjoner til diabetes kan være vanskelig å unngå, men komplikasjonene kan bremses dersom de oppdages i tide.

​Hva skjer på diabetesklinikken?

 • Du møter en sykepleier når du skal til diabetesklinikk.
 • Det er ulike undersøkelser du skal gjennom før du får øyedråper som utvider dine pupiller.
 • Undersøkelser som å sjekke synet og om du ser ujevne linjer. Dette kalles Amsler (ruteark).
 • Sykepleier ønsker å vite sist målte langtidsblodsukker (HbA1c) og hvilken lege som følger deg opp.
 • Til slutt får du øyedråper som utvider pupillen. Øyedråpene vil kunne påvirke synet på nært og du kan oppleve å bli lyssky. Derfor er det viktig at du ikke kjører bil når du har fått øyedråper, til pupillen har fått tilbake sin naturlige størrelse. Ved mye sollys ute er det godt å bruke solbriller.
 • Etter cirka 30 minutter, eller når pupillene er tilstrekkelig store, vil sykepleier ta bilder av netthinnen ved hjelp av et kamera som tar øyebunnsbilder.

Dersom det er endringer i forhold til synet ditt og behandling, eller det er noe du ønsker å ta opp med sykepleier, så er du velkommen til det.

Svar fra selve øyebunnsfotograferingen?

 • Å fotografere øyebunnen er den beste måten for å oppdage tidlig forandringer på øyebunnen grunnet diabetes. 
 • Sykepleier tar fundusfoto og vil gi et svar på om det ser bra ut. I tillegg får du vite når du skal komme tilbake til ny time. 
 • Bildene vil bli ytterlig gransket nøye av øyelege og denne vurderingen vil bli sendt legen som følger deg opp.
 • Ved lette og små forandringer på netthinnen trenger man ingen behandling. Du kan bli spurt om å bli henvist til privat øyelege. Øyeavdelingen vil henvise deg direkte til den øyelegen som er bestemt.
 • Dersom det er forandringer inne på øyebunnen som må vurderes nærmere av øyelege, vil du få en snarlig time hos øyelege, for nærmere utredning og eventuelt behandling.

Hva er diabetes retinopati?

Hinnen som kler øyebunnen heter netthinnen. Den sentrale delen av netthinnen kalles den gule flekken. Det er her det sentrale synet ligger.

I netthinnen finnes det små blodårer. For høyt blodsukker kan gjøre at veggene i blodårene kan begynne å lekke væske. Om lekkasjen er i nærheten av den gule flekken vil det påvirke synsskarpheten. Det kan også samle seg fett avleiringer på netthinnen.

Illustrasjon av et øye. Bilde.


Diabetessykdommen kan skade blodårene til netthinnen, dette fører til dårlig sirkulasjon og mangel på oksygen i netthinnen. Netthinnen prøver å veie opp dette med å tilføre veksthormoner som stimulerer til å lage nye små blodårer.  Blodårene er svake og brister lett. Dette fører til at det kan oppstå blødninger. Blødninger i øyet kan føre til rask synssvekkelse. Dette kommer an på hvor i netthinnen blødningen er.

Dersom det oppstår blødninger, blir behandlingen avgjort av øyelegen.
Uten behandling, finnes det risiko for netthinneavløsning og arrdannelse på netthinnen, og det kan være fare for at synsnedsettelsen blir permanent.

Behandling kan være laser som utføres av øyelegen. Dersom blødningen er kommet inn i glasslegemet som ligger foran netthinnen kan det bli aktuelt å gjøre en operasjon som heter vitrectomi.

En annen behandlingsform er å gi behandling med å tilføre veksthormonhemmere. Dersom det skal gjøres behandling vil du få informasjon av øyelegen (Kilde: Nasjonale retningslinjer for diabetes).

Risikofaktorer

Det er ulike faktorer som er viktig for utvikling av diabetes retinopati.

 • Hvor lenge man har hatt diabetes
 • For høye verdier på blodsukker
 • Høyt blodtrykk
 • Unormale verdier i forhold til fett i blodet
 • Røyking og overvekt kan også være med å påvirke endringer i øynene.

Hva kan pasienten gjøre?

 • Jobbe mot en forbedring av blodsukker og blodtrykk og sjekke fettverdi i blodet.
 • Det er også viktig å komme til jevnlig kontroll av øyebunnen med fotografering.Sist oppdatert 29.06.2023