Allergisenteret

Vi utreder og behandler ulike allergiske plager med et tverrfaglig tilbud på allergisenteret.

40 % av oss får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet, og nærmere en million nordmenn har pollenallergi. 25 % av barna i Norge har eller har hatt astma innen fylte 16 år, og 8 % av den voksne befolkningen har astma. 10 % rammes av kontakteksemer, noe som fører til stor sykelighet og arbeidsfravær.

For å imøtekomme den voldsomme økningen og pasientenes behov, utreder og behandler vi ved allergisenteret ulike allergiske plager med et tverrfaglig tilbud samlet på ett sted. Vi holder til ved hudavdelingen og har fagpersoner innen både hud, lunge og øre/nese/hals.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i andre og tredje etasje i "Prixbygget".

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Hos oss kan du blant annet få utført følgende tester:

  • Spirometri: Viser hastighet og mengde med luft ved inn- og utånding
  • Provokasjonstester: Metakolinprovokasjon - innånding av damp som kan provosere frem astma
  • Allergitesting - Luftveisallergier
  •  Allergivaksinering
  • Acetylsalicylsyre intoleranse
  • Allergitesting - hudallergier