Overvektpoliklinikken

Overvektpoliklinikken følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet i forbindelse med kirurgisk behandling av sykelig overvekt.

Poliklinikken er en tverrfaglig poliklinikk med klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, helsesekretær, gastrokirurg og endokrinolog. Vi mottar henvisning fra fastleger og interne henvisere. Behandlingsforløpet består av pasientskole/informasjonsdag, utredning/kartleggingssamtaler, legekonsultasjon, operasjon og kontroller etter operasjon.

Pasienter som har prøvd alt annet uten å lykkes med varig vekttap og livsstilsendring, kan henvises til kirurgisk behandling av overvekt. Vi utfører to typer operasjoner; gastrisk bypass og gastrisk sleeve. Begge metoder benytter kikkhullskirurgi. Pasienten bestemmer hvilken type operasjon som passer best i samråd med en gastrokirurg.

For å være aktuell for operasjon må pasienten ha kroppsmasseindeks (KMI) over 40, eller KMI over 35 med vektrelatert følgesykdom (diabetes, hypertensjon, søvnapnè, påviste belastningsrelaterte skjelettsmerter). KMI er et tall som sier noe om forholdet mellom vekt og høyde, og regnes ut via formelen: vekt / lengde i meter x lengde i meter.

Pasienter med alkohol- og/eller medikamentmisbruk vil ikke være aktuelle for denne behandlingen. Det samme gjelder alvorlig psykisk sykdom. Pasienten må videre være i stand til å samarbeide og vise evne til livsstilsendring med vektreduksjon og røykeslutt før operasjonen.
Det vil i hvert enkelt tilfelle bli gjort en samlet individuell vurdering for om en egner seg for kirurgisk behandling av overvekt.

Annen informasjon

Bariatrisk kirurgi er ikke en «quick fix» for overvektsproblematikk. Det krever innsats av pasienten både før og etter operasjonen. Forandring av livsstil er en essensiell del av behandlingen, og innebærer forbedret kosthold og økning av fysisk aktivitet.

Ved poliklinikken får pasienter veiledning og støtte av sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog for å gjennomføre de nødvendige forandringene. Videre forebygger og behandler poliklinikken komplikasjoner som kan oppstå etter kirurgien - som underernæring, spisevegring, matintoleranse og eventuelle kirurgiske komplikasjoner.

Henvisningen sendes til:

Stavanger universitetssjukehus
Gastrokirurgisk avdeling/sykelig overvekt
PB 8100
4068 Stavanger

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 8100 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ved innkallelse til time på vår poliklinikk, vil du få melding på din telefon om hvor du skal møte. Overvektpoliklinikken ligger i Hillevågsveien 8 i 2. etasje. 

Besøkstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.