Operasjon i magen

Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon om hva du kan vente deg i forbindelse med din operasjon, både før og etter. Vi tror du vil føle deg tryggere og få et bedre opphold når du er kjent med dette på forhånd. Du vil få flere muligheter til å snakke med både sykepleiere og lege på avdelingen om det du skal gjennom. Ønsker om, eller behov for, rehabilitering eller avlastning på sykehjem, kan søkes om i forkant av innleggelsen av pasientens fastlege. Det er sjelden det er behov for rehabilitering i etterkant av operasjonen.

Ung kvinnelig sykepleier smiler til kameraet.

Før operasjonen/innleggelsesdagen

De fleste kommer til vår mottakspoliklinikk noen dager før operasjonen. Du henvender deg på kirurgisk poliklinikk og blir henvist videre til våre lokaler i 5.etg sydbygg. Her vil det bli tatt blodprøver av deg hos en av våre sykspleiere eller helsesekretær.

    
Du vil få en informasjonssamtale med en av sykepleierne som forteller om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil blant annet få informasjon om fasting, dusj, næringsdrikker, aktivitet og smertelindring. Etter sykepleier går du inn til turnuslege som tar opp journal på deg. Det er viktig at du har med deg medisinoversikten din slik at vi får registrert rette medikamenter på deg. Turnuslegen går i gjennom din helsetilstand, slik at anestesi og kirurg kan ta sine vurderinger litt senere på dagen. Hvis du har pårørende med deg er de velkomne til å delta i disse samtalene, men de må nok belage seg på litt venting denne dagen. Anestesi og kirurg kommer og snakker med deg etter kl 13.

Etter at du er undersøkt av turnuslege vil vi ta blodprøver av deg, og det er det våre sykepleiere eller helsesekretærer som gjør.

Les mer om blodprøve

Dersom du er over 60 år skal  du ta EKG (registrering av hjerterytmen).

Les mer om EKG

Dagen før operasjonen kan du spise normalt helt frem til du legger deg. Du får med deg ekstra næringsrike drikker på mottakspoliklinikken for at kroppen skal være best mulig ernært under operasjonen. I noen tilfeller vil det være nødvendig å tømme tarmen kvelden før. Hvis du trenger antibiotika vil du få dette med deg fra poliklinikken og tidspunkt når du skal ta det.

Du kan spørre etter en sovetablett slik at du får sove godt natten før operasjonen.

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen kommer du til avdelingen den tiden du blir tildelt på poliklinikken. Er du første pasient blir du lagt i seng med sykehustøy, viktig at du dusjer før du kommer. Det er da viktig at du har vasket navlen godt. Vi tar målinger av deg og du vil få medisiner som anestesien har forordnet. Det er viktig at du ikke tar noe av dine egne medisiner denne dagen.

Du blir kjørt ned i seng til operasjonsavdelingen. Her blir du tatt imot av en anestesisykepleier som tar deg med inn på operasjonsstuen hvor det blir gitt narkose. Du sover under hele operasjonen. Når du våkner opp er du på oppvåkningsavdelingen. Du får begynne å drikke umiddelbart. Litt væske gis direkte i blodet (intravenøst) og noen kan få et kateter som er lagt inn til urinblæren. Smertestillende blir vurdert individuelt.

Etter et par timer når alt er stabilt blir du trillet tilbake til avdelingen. Her får du mat og drikke hvis du har lyst på. Vi hjelper deg slik at du kan komme deg opp på sengekanten eller i stol allerede samme kveld som du er operert og vi vil at du skal prøve å være oppe til sammen to timer. Pårørende bør vanligvis komme dagen etter operasjonen, eller etter avtale med deg. Du kan være trett og litt kvalm etter operasjonen. Telefon kan være et godt alternativ av hensyn til medpasienter.

Første dag etter operasjonen

Dette er den første fulle opptreningsdagen. Det legges stor vekt på å komme seg opp flere ganger, og heller la øktene være korte hvis du blir sliten. Du får hjelp til dette. Det er viktig å drikke rikelig. Vi slutter med å gi væske i blodet og vanligvis fjernes urinkateteret. Skulle du være plaget med kvalme kan du få medisiner for dette. Utpå dagen gjør vi de første forsøkene på å gå litt rundt på rommet med støtte. Det å komme seg tidlig opp beskytter mot komplikasjoner og bidrar til at kroppens funksjoner raskere kommer seg. Du vil få tilsyn av fysioterapeut dersom du har behov for det. Vi forventer at du er oppe til sammen omtrent seks timer denne dagen.

Andre dag etter operasjonen

Opptreningen fortsetter. Du vil få hjelp til å gå lengre turer i korridoren. Oftest er tarmfunksjonene tilbake i løpet av denne dagen. For de fleste går det greit å spise. Du kan hente deg mat etter ønske i buffeten på avdelingens dagligstue og spise der. Denne dagen forventer vi at du er oppe rundt åtte timer.

Tredje dag etter operasjonen

Dette er vanligvis hjemreisedagen. Noen trenger et par dager ekstra på å komme seg. Andre ganger kan komplikasjoner forsinke hjemreisen noen ekstra dager. Likevel går det greit for de fleste å reise hjem den tredje dagen etter operasjonen.  ​

Sist oppdatert 22.05.2023