Pasientforløp primærrehabilitering

Det finnes to typer rehabiliteringsopphold. Et lengre opphold etter behandling i akuttfase ved andre sykehusavdelinger og et kortere opphold i en senere fase.

Sist oppdatert 06.12.2022