Faggrupper

Fagpersonene i seksjonen arbeider sammen med deg i tverrfaglige team. Hvilke fagpersoner du kan møte hos oss avhenger hvilken behandling du er henvist til.

Ergoterapeuten

fokuserer på pasientens deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på kognitiv og finmotorisk funksjon. Ergoterapeutene vurderer pasientens behov for trening, tilrettelegging og ergoterapi.

Fysioterapeuten

fokuserer på pasientens funksjon i muskel- og skjelettsystemet, samt behov for fysioterapi og aktivitet i dagligliv.

Legen

er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, leder teamet og er medisinskfaglig ansvarlig. 

Logopeden

fokuserer på områdene spiseferdigheter, kommunikasjon og språk

Psykologen

har fokus på pasientens kognitive, følelsesmessige og atferdsmessige tilstand som følge av skade/sykdom i hjernen. Utfører nevropsykologisk utredning og diagnostisering i forhold til kognitive følgetilstander, og følger opp etter utredning.

Sosionomen

kartlegger, informerer og veileder i forhold til rettigheter pasienten har, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Støttesamtaler ved behov.

Sykepleieren

er koordinator og har fokus på sykepleiefaglig oppfølging og rehabilitering i dagliglivets aktivitet.

Synspedagogen 

har fokus på syn, synsutfall og vurderer behov for synspedagogiske tiltak.
 

Testteknikeren

bistår psykologene ved nevropsykologiske utredninger.

Tre medarbeidere ved seksjon rehabiliteirng som står ved en trapp og smiler. Foto.


 


 

Sist oppdatert 30.09.2021