Hvilke fagpersoner kan du møte på HAVO?

Medarbeidere på HAVO i et gruppebilde. Foto.

 

Fagkonsulenter

Fagkonsulenter gir faglig veiledning og har fokus på områdene; funksjonsutredning, igangsetting av miljøbasert behandlingstiltak og oppfølging av disse. Fagkonsulentene er også ansvarlige for gruppetilbudene. Faggruppen består av sosionom, vernepleiere og spesialsykepleier.

Sosionom

Kartlegger, informerer og veileder i forhold til rettigheter pasienten har, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Støttesamtaler ved behov.

Psykologer

Har fokus på pasientens intellektuelle, sosiale og følelsesmessige utvikling. Utfører nevropsykologisk utredning, diagnostisering og informasjon rundt aktuelle diagnoser innen medfødte- eller tidlig ervervede skader, sykdom eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Fysioterapeut

Vurderer pasientens funksjon i muskel- og skjelettsystemet, samt behov for fysioterapi og aktivitet i dagligliv og fritid.

Lege

Fokuserer på medisinsk diagnose og behandling, og eventuelt henvisning til spesialundersøkelser.

Sist oppdatert 28.06.2023