Hvem kan henvise til HAVO

Lege eller psykologspesialist innen primær eller spesialisthelsetjenesten. For oppfølging etter Lov om helse og omsorgstjenester kap.9, kan henvisning komme fra vedtaksansvarlig i kommunen.

Tilbudet vårt består av:

  • Undersøkelse, kartlegging, utredning og diagnostikk
  • Utarbeidelse av individuelle behandlings og - eller miljøtiltak
  • Samhandling med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet
  • Undervisning og opplæring i tilknytning til pasientsaker
  • Lovpålagt bistand til kommunene etter reglene om tvang og makt i kapittel 9, Hotl.      
  • Gruppetilbud for ungdom, og fag- og temakurs etter behov

Det gis polikliniske og ambulante tjenester.

Habiliteringstjenesten påkrever at miljøterapeutiske tiltak må forankres i kommunens tjenester dersom det skal gis behandling og veiledning i forhold til omfattende atferdsproblematikk. Dette gjelder også når pasienten bor i foreldrehjemmet. Spesialisthelsetjenesten skal ikke dekke opp for mangler i omsorgstilbudet da dette tilfaller kommunens ansvar.

Faggrupper tilknyttet habiliteringstjenesten: Nevrolog, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, psykolog, testteknikker, fysioterapeut og sosionom

Sist oppdatert 06.12.2022