Amputasjon og beinprotese

Amputasjon er fjernelse av en kroppsdel. Det er en behandling som kan være livreddende hvor man ofrer funksjon.

​Den mest vanlige årsak til benamputasjon er perifer karsykdom, og mange av disse pasientene har i tillegg diabetes. Det er primært hvilesmerter eller utbredte sår med eller uten infeksjon som indikerer når det må utføres en amputasjon. En annen årsak til benamputasjon kan være ulykker/traumer hvor benet er blitt så alvorlig skadd at det er umulig å bygge opp igjen knoklene og sikre blodforsyningen. Videre kan visse ondartede hud- og knokkelsvulster og alvorlige infeksjoner medføre at det blir nødvendig med en benamputasjon for å redde livet.

Les mer om amputasjon/beinprotese (EQS)

Sist oppdatert 06.12.2022