Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Vestfold og Telemark 28. og 29.februar 2024

Passert
28.
februar
2024
2 dager
  1. 28. feb. 2024
  2. 29. feb. 2024

Tid og sted

Når

  1. 28. feb. 2024
  2. 29. feb. 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!

Påmelding

Frist for påmelding: 27. feb. 2024