Fagkurs

Søvn - bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse

Passert
24.
september
2021
  1. 24. sep. 2021, 08:00 - 11:00

Tid og sted

Når

  1. 24. sep. 2021, 08:00 - 11:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Delta

Frist for påmelding: 16. sep. 2021

Program:

Velkommen v/ Kjersti Eide, Regionalt kompetansesenter habilitering og rehabilitering/ koordinerende enhet Helse Stavanger

Søvn, kognitiv utvikling og atferd v/ Karoline Lode-Kolz, PhD stipendiat, spesialist i Pediatri og i Klinisk Nevrofysiologi, overlege Helse Stavanger

Pause

Søvnpoliklinikk Helse Stavanger v/ Michaela Gjerstad, PhD, spesialist i Nevrologi, overlege Helse Stavanger

Behandling av søvnproblemer. Hvordan tilrettelegge for bedre søvn hos personer med psykiske lidelser, eksempler fra praksis v/ Ane Wilhemsen-Langeland, PhD, Psykologspesialist, Somnolog Helse Bergen

Avslutning

Webinaret vil være tilgjengelig fra fredag 24.09.21 kl.8:00, sett av ca. 3 timer.  

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet 


Les mer om Fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning her