Fagkurs

Møteplassen 2020

Koordinerende enhet i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde med sine arbeidsutvalg ønsker velkommen til Møteplass innen habilitering og rehabilitering.

Passert
21.
oktober
2020
  1. 21. okt. 2020, 09:00 - 12:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 21. okt. 2020, 09:00 - 12:00

Type arrangement

Fagseminar

Spesialitet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Koordinerende enhet i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde

Årets møteplass vil ha fokus på samhandling innen habilitering og rehabilitering.

Webinaret er gratis, men krever påmelding.

Program

8:45 Åpent for pålogging for deltagere

9:00-9:15 Velkommen Praktisk informasjon ved møteleder
Edith Lunde, leder, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Cathrine Nøttingnes, rådgiver, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

9:15-9:55 Nasjonal helse og sykehusplan og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering – tiltak som vil styrke samhandling.
Thomas R Haugen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

9:55-10:05 Hva er god samhandling i habilitering og rehabilitering? Hva er god samhandling sett fra brukerperspektivet?
Else Berit Ingvaldsen, Brukerrepresentant

10:05-10:50 Hvilke faktorer er viktige for god samhandling sett fra et teori- og forskningsperspektiv?
Else Berit Ingvaldsen, Brukerrepresentant
Siv Sæbjørnsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Molde

10:50-11:05 PAUSE

11:05-11:35 Samhandling i pasientforløp. Tverrfaglig samhandling i praksis på tvers av nivåene
Bjørg Rene, Ergoterapispesialist, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen og Gro Kristiansen, (ergoterapeut, systemkoordinator Koordinerende enhet, Bergen kommune)

11:35-11:55 Implementering av digitale løsninger og videokonsultasjon. Hva har vi lært av covid-19 pandemien?
Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver/ psykologspesialist, klinikk psykisk helsevern, voksne, Helse Stavanger

11:55-12:00 Avslutning – takk for i dag Kjersti Eide, rådgiver Koordinerende enhet Helse Stavanger/for Regional koordinerende enhet i Helse Vest