Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Troms og Finnmark 16. og 17. september 2024

Påmeldingslenke kommer!

16.
september
2024
2 dager
  1. 16. sep. 2024
  2. 17. sep. 2024

Tid og sted

Når

  1. 16. sep. 2024
  2. 17. sep. 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!