Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet StorOslo høsten 2024

Dato, sted og påmeldingslenke kommer!

Tid og sted

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!