Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Østfold 11. og 12. april 2024

Passert
11.
april
2024
2 dager
  1. 11. apr. 2024
  2. 12. apr. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 11. apr. 2024
  2. 12. apr. 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!

Påmelding