Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Nordland 22. og 23. mai 2024

22.
mai
2024
2 dager
  1. 22. mai 2024
  2. 23. mai 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 22. mai 2024
  2. 23. mai 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!

Påmelding