Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Helse Vest (Rogaland og Vestland) 14. og 15.mai 2024

Passert
14.
mai
2024
2 dager
  1. 14. mai 2024
  2. 15. mai 2024

Tid og sted

Når

  1. 14. mai 2024
  2. 15. mai 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!

Hvor

Påmelding

Frist for påmelding: 13. mai 2024