Fagkurs

Grunnkurs ParkinsonNet Helse Midt 16. og 17. oktober 2024

Påmeldingslenke kommer!

16.
oktober
2024
2 dager
  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024

Tid og sted

Når

  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024

Arrangør

ParkinsonNet inviterer til kurs i Parkinsons sykdom og samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk. All helsepersonell er invitert til å delta på dag en av kurset. Dag to blir sær-faglig for ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere. Velkommen!