Pasientkurs

Foreldre- og pårørendekurs for barn med ADHD

Foreldre- og pårørendekurs tilbys foreldre, foresatte og/eller pårørende med barn og unge som er diagnostisert med ADHD.

Tid og sted

På kurset vil du få informasjon om diagnosen og vanlige utfordringer dere kan møte. Du vil også få informasjon av hva du kan forvente fra våre samarbeidspartnere i førstelinjen.

Du kan melde deg på kurset som blir arrangert av alle poliklinikkene våre i Sør-Rogaland, uavhengig av hvor ditt barn eller ungdom har vært pasient.

Kursene vil i utgangspunktet være med oppmøte, men med forbehold om at 
det kan komme beskjed om at det også kan foregå digitalt. Det vil derfor være nødvendig å melde seg på.

 

Når?

Torsdag 15.02  12.00-15.30  Ansvarlig: K1 

Torsdag 21.3 12.00-15.30, Ansvarlig BUP Sola

Torsdag 25.4 12.00-15.30, Ansvarlig BUP Madla 

Torsdag 23.5 12.00-15.30 , Ansvarlig BUP  Sandnes

Torsdag 5.9 12.00-15.30,  Ansvarlig BUP  Sentrum

Torsdag 10.10 12.00-15.30, Ansvarlig BUP Sandnes

Torsdag 14.11 12-15.30, Ansvarlig BUP Bryne

Torsdag 12.12 12.00-15.30, Ansvarlig BUP Hinna