Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer. Dette gjøres ved å påvise bakterier, virus, parasitter og sopp eller ved påvisning av antistoffer direkte i blodprøver fra pasienter. I tillegg driver vi med rådgivning om mikrobiologisk diagnostikk og bruk av antibiotika. Vi tester også alle blodgivere i Helse Stavanger og Helse Fonna for infeksjonssykdommer.

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra pasienter. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for smittestoff.

Andre viktige oppgaver er å gi råd til behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdere mikrobiologiske funn og kommentere prøvesvar, og gi råd om antimikrobiell behandling.

Avdelingen er med i det smitteforebyggende arbeidet på sykehuset og i kommunene, og avdelingen er viktig ved oppklaring av infeksjonsutbrudd. Avdelingen overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM.

Vi har utviklet særlig kompetanse på legionelladiagnostikk etter utbruddet i Stavanger i 2001, som var det første legionellautbruddet i Norge, og er et nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Norsk akkreditering, test 297

Avdelingen er frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023. Dette grunnet pågående tekniske og organisatoriske endringer. 

 

 • Seksjon for bakteriediagnostikk
 • Seksjon for virusdiagnostikk
 • Seksjon for molekylærdiagnostikk
 • Seksjon for preanalyse
 • Seksjon for forskning og utvikling

 
 

Les mer om nasjonalt referanselaboratorium for legionella

Sende inn rekvisisjon av isolater og pasientmateriale. Se skjema på labhandbok.sus.no

Det er viktig at vi får relevant informasjon fra rekvirenten, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjonen legges ved. Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk (kun etter avtale) er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen.

Levere prøver

Mandag - fredag 08.00 - 20.30
Lørdag, søndag og høytidsdager 08.00 -15.30 

Telefon ekspedisjon

51 51 88 00  /  51 51 88 01  /  51 51 88 02

Mandag - fredag 08.00 -15.30
Lørdag - søndag stengt​

Kontakt

Ekspedisjon

 • Mandag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Tirsdag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Onsdag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Torsdag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Fredag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Påske, pinse og jul har egne åpningstider.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Medisinsk mikrobiologi er et eget bygg mellom Stavanger legevakt og inngang 5 på Våland.

Trapp mot inngangsdør til betongbygg. Foto.

Armauer Hansensvei 28

Armauer Hansensvei 28

4068 Stavanger

Levere prøver

 • Onsdag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Mandag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Tirsdag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Onsdag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Torsdag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Fredag 8:00 AM - 8:30 PM
 • Lørdag 8:00 AM - 3:30 PM
 • Søndag 8:00 AM - 3:30 PM

Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Som nasjonalt referanselaboratorium for Legionella bistår vi med diagnostikk, karakterisering og utbrudds- eller smitteoppklaring.
Les mer
En person som har på seg maske og hansker

Koronapandemi

Se Labnytt for oppdatert info

Personer med norsk personnummer vil kunne se sitt resultat på helsenorge.no, eller gå via fastlege/lege. Prøveresultat foreligger tidligst 24 timer etter at laboratoriet har mottatt prøven.

 

Labnytt

 • 31. august 2021
  Viktig legionella-ansvar til SUS

  Stavanger universitetssjukehus får nasjonal referansefunksjon for legionella.

 • 15. desember 2020
  Bordetella pertussis, utfasing av bakteriologisk dyrkning

  Fra 01.01.21 utfører avdeling for medisinsk mikrobiologi ikke lenger bakteriologisk dyrkning med tanke på B. pertussis (kikhoste). Bakteriologisk dyrkning har betydelig lavere sensitivitet enn PCR-metode, og avdelingen utfaser derfor dyrkningsmetoden.

 • 29. mai 2020
  Covid-19 serologi

  Test for påvisning av IgG-antistoff mot koronavirus SARS-CoV-2 er tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi fra 2. juni 2020