Inngang 9

Avdeling for blod- og kreftsykdommer

Avdeling for blod- og kreftsykdommer er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg ved blod- og kreftsykdommer, i samarbeid med Helse Fonna og Helse Bergen.

Vårt arbeid er i størst mulig grad basert på dokumenterte og vitenskapelig underbygde prinsipper og på avdelingens verdigrunnlag. Verdigrunnlaget vårt formuleres i dette ene begrepet: Respekt. Dette gjelder både i møte med pasient og pårørende, i forholdet mellom ansatte og til våre omgivelser og eiere.
Vi er det eneste sykehuset i Norge som har valgt å samle blod- og kreftsykdommer i samme avdeling. Dette har vi gjort fordi vi finner mange fellestrekk mellom disse sykdommene, både når det gjelder diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Samtidig kan vi utnytte ressursene bedre.

Avdeling for blod- og kreftsykdommer består av to sengeposter, to poliklinikker, en strålebehandlingenhet, Palliativt senter og en Forsknings- og utviklingsenhet.

Seksjon for forskning og utvikling har et overordnet og koordinerende ansvar innen medisinsk og helsefaglig forskning ved avdeling for blod og kreftsykdommer. Translasjonsforskning, klinisk utprøving av legemidler og nye behandlingsstrategier er prioriterte områder og skjer i nært samarbeide med avdelingens leger og øvrige ansatte. Det gjelder innen

1. Molekylærbiologisk forskning (Mikrometastasegruppa) i Hillevåg.
2. Onkologisk forskning med klinisk utprøvning.
3. Hematologisk forskning med klinisk utprøvning.
4. Stråleterapi.

Foruten egeninitiert forskning, prioritieres deltakelse i nasjonale og internasjonale legeinitierte forskningsprotokoller, fortrinsvis initiert av nasjonale diagnoserelarte faggrupper som feks NMSG (Nordic Myeloma Study Group). Ut fra fagansvarlig leges vurdering, deltar vi også i legemiddelinitierte studier om disse ansees for å være et godt tilbud til våre pasienter

Forskningsgruppen for Kreft og medisinsk fysikk ledes av Bjørnar Gilje. 

Kontakt

Telefon

Telefontid: Telefoner vedrørende henvisninger til poliklinikken eller sengepost mandag-fredag 08.00-15.30

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss på hovedsykehuset på Våland. Bruk inngang 9, T-etasjen.

Kreftbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.

Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Du kan bestille taxi fra automat ved hotellresepsjonen på sykehuset. Sykehushotellets resepsjon er bemannet hele døgnet.

Informasjonsdesken ved hovedinngangen kan også hjelpe med å bestille taxi frem til kl. 21.00 på hverdager og kl. 19.00 i helger og på helligdager.

Når informasjonsdesken er stengt, kan vakt og sikring (vekter) hjelpe med å bestille taxi ved behov.

Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller Vy for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer, tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.​

Kostnader

Samtalen er gratis.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Les mer om pårørendes rettigheter og ressurser for deg som er pårørende.

Ofte stilte spørsmål

  For primærhelsetjenesten: Prosedyre sentral venøse kateter

  Denne prosedyren skal sikre riktig håndtering og stell av langtids sentral venøse katetre (VAP/Hickman), og bidra med forebygging av komplikasjoner.
  Se hele prosedyren
  Skjermbilde fra prosedyren i EQS

  Vardesenteret Stavanger

  Vardesenteret- et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.
  Les mer om Vardesenteret
  A couple of women smiling