Stavanger District Psychiatric Services

Contact

Postal address

Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Directions

Contact point

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Adjunkt Hauglandsgate 34

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

General information

​Vi reiser på tur hver onsdag rundt om i Rogaland. Vi har med oss lunsj og noe varmt og drikke. Du har ansvar for lunsjen selv.
Vi går i ca 45 min, har lunsjpause, og går videre eller tilbake i 45min. Vi legger til rette for at hvert enkeltes behov skal ivaretas. 
Onsdag kl. 10:30 - 14:30

​Gymsalen er tilgjengelig for hele huset, den er i hovedsak alltid ledig om kvelden, men også på dagtid utenom oppsatte tider.
Her kan man gjøre ulike ballspill, landhockey, badminton. Vi har også utstyr for slyngetrening, yogamatter og baller. Stepkasse og vekter, og en ribbevegg, mulighet for musikk, med mer!

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Åpen gruppe, som foregår i kunst og aktivitetsrom i 4. etasje på huset.
I et kunstterapeutisk forløp åpner enn opp for uttrykk og dialog.
Fredag kl. 10 – 11:45

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

​Vi er opptatt av å få til et godt samarbeid med pårørende, denne informasjonen kan hjelpe deg til å samarbeide med oss.

Målet for behandlingen er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Fokuset er medvirkning og samarbeide.

Behandlingsaktiviteter foregår hovedsakelig fra kl 08.00-16.00. Vi tilbyr medisinsk behandling, psykologisk behandling, og miljøterapeutisk behandling. Vi legger vekt på daglige rutiner og faste måltider, samt ulike aktiviteter.

Besøkstid er fra 17.00 - 21.00

Vi tilbyr informasjon om psykisk lidelse og samtaler med pårørende.

Mer nyttig informasjon:

 • pårørendesenteret.no
 • landsforeningen for pårørende innen psykisk helse lpp.no
 • mentalhelse.no
 • hjelptilhjelp.no
 • leve.no
 • helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
 • familievernkontoret i sør-rogaland bufdir.no/familie/kontor/stavanger
 • psykiske helsetjenester i kommunen stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/psykiske-helsetjenester
 • barnsbeste.no
 • ung.no
 • motstoff.no
 • rio.no

​Åpen gruppe på Solborg FHS, her kan du gjøre ønsket aktivitet i bassenget. Det er krevd fra vaktmester på folkehøyskolen at man dusjer før svømmingen, dette er av hygieniske årsaker. 
Fredag kl. 09:45 - 11-15

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Les mer om rett på tolk her