AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger betjener nødnummeret 113 for Sør-Rogaland. AMK er bemannet med sykepleiere og ambulansekoordinatorer som har i oppgave å iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom. AMK Stavanger er blant landets største AMK-sentraler og har ansvar for cirka 380 000 innbyggere, fra Boknafjorden i nord til Lund i sør. AMK Stavanger besvarer og håndterer årlig over 170 000 henvendelser, av disse er over 42 000 på nødnummeret 113.

Hovedoppgaver

  • Ta i mot henvendelser fra publikum ved akutt sykdom og hendelser over medisinsk nødtelefon 113, med mulighet for videosamtale.
  • Beslutte hastegrad og respons i forhold til hendelse, omfang og sted.
  • Rådgivning og eventuell instruksjon til den som ringer.
  • Varsle lokal helsetjeneste (legevaktslege, legevakt, andre lokale ressurser).
  • Varsle og samhandle med andre AMK, legevaktsentraler, politi, brann, hovedredningsentralen og de frivillige.
  • Aksjonsovervåkning.
  • Behandle ambulansebestilling og koordinere ambulansene/luftambulanse.
  • Iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom.
  • Overordnet beredskapsvarsling. 
  • Ta i mot og varsle ved interne nødsituasjoner.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Hva skjer når du ringer 113?

Noen har vært utsatt for en akutt livstruende sykdom/ulykke. Du er første person til stedet, og ringer 113.
Hva skjer når du ringer 113?
Sykepleier på AMK som svarer på telefonen.