Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten i Helse Stavanger er organisert i Prehospital klinikk og har ansvaret for å levere bil- og båtambulansetjeneste til befolkningen i Sør Rogaland.

Avdelingen er organisert i fem seksjoner og består av totalt 8 ambulansestasjoner.
Til daglig har vi 17 ambulanser fordelt på døgn/dag/natt ambulanser og en ambulansebåt i beredskap.

Den ene av ambulansene våre er en egen psykiatriambulanse. I løpet av et år utfører ambulanseavdelingen over 35 000 oppdrag og ambulansene våre ruller over en million kilometer!


Avdelingssjef: Helge Lorentzen
helge.lorentzen@sus.no

Assisterende ambulansesjef: Robert Egeland
robert.egeland@sus.no

Seksjonsleder Stavanger: Britt Ingrid Abrahamsen
britt.ingrid.abrahamsen@sus.no

Seksjonsleder Sandnes: Elisabeth Selliken Vølstad
elisabeth.selliken.volstad@sus.no

Seksjonsleder Jæren: Jarle Åmodt
jarle.amodt@sus.no

Seksjonsleder Egersund og Sokndal: Evy Silje Olsen Selebø
evy.silje.olsen.selebo@sus.no

Seksjonsleder Strand og Hjelmeland: Steinar Fjelde
steinar.mele.fjelde@sus.noKontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Gammel ambulansesentral

Armeuer Hansens vei 10