Barne- og ungdomshabilitering (HABU)

Barne- og ungdomshabilitering (HABU) yter spesialisthelsetjenester til barn og unge med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser (0-18 år). Målet for våre tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

Vi tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling, veiledning og tilrettelegging. Vi arrangerer ulike kurs for pasienter, foreldre og samarbeidspartnere.

HABU samarbeider med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT, fastleger, NAV og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

 

Ergoterapeuten

vurderer barnets deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på stillinger for aktivitet og håndfunksjon. Ergoterapeutene vurderer barnets behov for trening, tilrettelegging og ergoterapi.

Fysioterapeuten

vurderer barnets bevegelsesutvikling, samt behov for fysioterapi og aktiviteter i dagligliv og fritid. 

Klinisk ernæringsfysiolog

vurderer barnets ernæringsmessige behov og gir kostveiledning.

Legen

fokuserer på medisinsk diagnose og behandling, og eventuelt henvisning til spesialundersøkelser.

Pasientkoordinatoren

er den du kan kontakte dersom du vil spørre om noen i forbindelse med tilbudet fra HABU.

Psykologen

har fokus på barnets intellektuelle, sosiale og følelsesmessige utvikling i samspill med omgivelsene.

Sosionomen

utreder, informerer og veileder i forhold til rettigheter for foreldre og barn, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Tilbyr også støttesamtaler ved behov.

Spesialpedagogen

har fokus på barnets utvikling innen områdene spiseferdighet, kontakt og samspill, kommunikasjon og språk. Faggruppen består av spesialpedagoger, logopeder, IKT-pedagog og vernepleier.

Testteknikeren

bistår psykologene ved nevropsykologiske utredninger.

 

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss på Mariero. Åpningstiden vår er mandag til fredag kl 0800-1500.
Resepsjonen er i 2. etasje.

Grått murbygg

Langflåtveien 5

Langflåtveien 5, 4017 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Ta med nødvendig utstyr og hjelpemidler. F.eks forflytningseil, briller, ortoser/skinner, kommunikasjonshjelpemidler etc. Ta med shorts/tights og t-skjorte dersom du skal til undersøkelse hos lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Kurs

 • Kurs til foreldre: AKKtiv KomIgang
  Gruppetilbud for foreldre til barn i alderen 0-6 år med kommunikasjonsvansker. Barn og foreldre som deltar følges opp ved Barne- og ungdomshabiliteringen. Aktuelle deltakere vil få invitasjon. Aktuelle deltakere vil få invitasjon.
  Kurs til foreldre: AKKtiv KomIgang
  9.
  september
  2024
  6 dager
 • Kurs til foreldre: E-PAtS
  Gruppetilbud til foreldre/foresatte til barn i alderen 0-5 år som har en generell utviklingsforstyrrelse. Barn og foreldre som deltar følges opp ved Barne- og ungdomshabiliteringen, HABU. Aktuelle deltakere vil få invitasjon.
  Kurs til foreldre: E-PAtS
  15.
  oktober
  2024
  4 dager
 • Foreldrekurs 0-5 år
  Et kurs for foresatte til barn med funksjonsnedsettelse i alderen 0-5 år som får oppfølging fra Barne- og ungdomshabilitering, HABU. Informasjon om Barne- og ungdomshabilitering og systemene som finnes rundt.
  Foreldrekurs 0-5 år
  Dato kommer

Informasjon

  Koordinerende enheter i Helse Stavanger foretaksområde

  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en funksjon som organisatorisk er lagt til medisinsk divisjon, avdeling for rehabilitering, men med virkeområde på tvers av divisjonene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i Koordi...
  Se liste
  Sykehuset i fugleperspektiv

  Tilrettelagt fritid

  Deltagelse i en aktivitet (fysisk eller kulturelle aktiviteter) kan virke positivt på mange områder. Det gir mulighet til et sosialt nettverk, gruppetilhørighet og vennskap som igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Å delta på meningsfulle arenaer, vil bidra til opplevelse av en bedre helse.
  Les mer om tilrettelagt fritid
  Person i rullestol. Illustrasjon.