FoU-enheten psykisk helsevern

Forsknings- og undervisningsenheten ved klinikkene for psykisk helsevern utvikler og tilbyr kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

FoU-enheten holder til i 3.etg i F-bygget.
Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

  • Forsknings- og undervisningsenheten

    Forsknings- og undervisningsenheten ved klinikker for psykisk helsevern, SUS, utvikler og tilbyr en kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykiatri.

  • Eksternpraksis for psykologstudenter i klinikker for psykisk helsevern

    Klinikker for psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF er en av Vestlandets største arbeidsplasser for psykologer. De fleste avdelinger er aktuelle for psykologistudenters eksternpraksis.

  • Forskning i klinikker psykisk helsevern

    Forskningen i klinikker for psykisk helsevern tar sitt utgangspunkt i viktige kliniske problemstillinger, og skal bidra til metodeutvikling, kvalitetssikring og etterprøving av våre behandlingstilbud/-resultater.