Transkulturelt senter, Hillevågsveien

Transkulturelt senter er en enhet organisert under Avdeling unge voksne og flyktninger. Vi behandler alle aldersgrupper og jobber direkte med pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning, og undervisning.

Fem medarbeidere på transkulturelt senter. Foto.

Målet er å bidra til at traumatiserte asylsøkere og flyktninger får et likeverdig helsetilbud, med spesielt fokus på et godt tjenestetilbud som ivaretar deres psykiske helse. Vi samarbeider tett med viktige aktører i flyktningefeltet: primærhelsetjenesten, andrelinjetjenesten, asylmottak og flyktningerettet virksomhet i kommunene. Samarbeid med frivillige organisasjoner i feltet vil også være aktuelt. 

For klinisk virksomhet er vi tilgjengelige for drøfting, felles vurderingssamtaler og  for sekundærhenvisning fra andrelinjetjenesten. Unntaksvis vil vi kunne ta imot henvisninger direkte fra førstelinjetjenesten/kommunen (primærhenvisning), da gjerne etter forutgående drøfting. Se henvisningsrutiner.

Er du henviser eller samarbeidspartner?BILDE AV HILLEVÅGSVEIEN 8 FOTO
Hillevågsveien 8

Senteret har 4 behandlerstillinger: Leder/voksenpsykiater, barnepsykiater/psykiater, klinisk sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesialist.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Adress: Hillevågsveien 8 - 4th floor. Stairs / elevator.  Free parking 2hrs

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Parkering uten avgift for besøkende inntil 2 timer.​

We are happy to offer free wireless Internet access to patients and visitors.

​To access the WiFi service, connect to the gjest.ihelse.net network. Open your browser, to get access to username and password.

New users

A user account and password must be assigned. Each session will expire after 24 days.​

For first-time usage, access your Web Browser to register your relevant details to receive a username and password via your registered mobilenumber with immediate access available upon completing registration​

Please note that signal strength may be weaker in certain parts of the hospital and during peak usage periods.​
              ​

Er du henviser eller samarbeidspartner?

Transkulturelt Senter etterstreber lav terskel for kontakt (herunder drøfting, veiledning på konkrete case, rullerende veiledning- og undervisningopplegg og vurderingssamtaler).
Les mer om våre henvisningsrutiner
Fem medarbeidere på transkulturelt senter. Foto.