Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus i Helse Vest. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lagårdsveien 78, 7.etasje, 4010 Stavanger

Gråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger