Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) gir spesialisert utredning, behandling og oppfølging til pasienter og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi har et differensiert behandlingstilbud med døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.

Avdelingen fokuserer på mestring, kontinuitet og autonomi i møte med pasienter og pårørende. Pasientene har ulik alvorlighetsgrad av rus og psykisk lidelse. Fra pasienter med rusavhengighet og lav psykisk lidelse, til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.

Avdelingens faglige plattform bygger på mestring, integrert behandling, tidlig intervensjon, samhandling og kontinuitet i relasjon. Vi har fokus på å kvalitetssikre våre tilbud, kunne dokumentere resultater og drive tjenesteutvikling. Avdelingen har flere samhandlingstiltak i lag med kommuner, fengsel, frivillige organisasjoner og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen er vertskap for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og KORUS Stavanger som er et kompetansesenter innen rusfeltet. KORUS bistår kommuner og spesialisthelsetjeneste med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. KORFOR har fokus på forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus og avhengighet i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi ønsker å være lett tilgjengelige, ha et variert og tilpasset tilbud som både retter seg mot et avhengighets, spill- og rusproblem, den enkeltes sosiale situasjon, mentale og somatiske helse.

Vi støtter den enkelte gjennom hele behandlingsprosessen og samarbeider gjerne med pårørende og deres sosiale nettverk for at våre pasienter skal lykkes. Håp, livskvalitet, mestring, drømmer om hva den enkelte kan få til og vil er vårt utgangspunkt.

Endring og utvikling tar tid. Vi kan tilby kontakt med andre pasienter som har fått det til, samtidig som våre ansatte gir en kontinuitet i behandlingsrelasjonen.

I 2022 og 2023 er avdelingen i en endringsprosess.

Les mer om hva som blir nytt i egen nyhetssak på sus.no Se intervju med avdelingssjef Randi Mobæk om endringene (tvvest.no)

Tilbudene våre

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling driver fagutvikling, kvalitetsforbedring, forskning og undervisning. Våre tilbud bygger på et solid kunnskapsgrunnlag der også brukererfaringer har stor plass. 

Avdelingen består av åtte enheter som gir et variert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering. Kompetansen er spesialisert overfor unge og deres pårørende i livsfasen med løsrivelsesproblematikk og selvstendiggjøring. Vi fokuserer på mestring, tidlig intervensjon, individuell tilrettelegging, samhandling, kontinuitet og autonomi i møte med pasienter og pårørende. Hos oss får den enkelte behandling både for sine mentale og rusvansker samtidig. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i form av tilbud som pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og sosiale nettverksmøter.

Vi har flere samhandlingstiltak med kommuner for å sikre god koordinering av hjelpen rundt og for den enkelte i sin endringsprosess.

Begrepet ROP brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse. Avdelingen utreder og gir også behandling for personer med ROP lidelser. Vi samarbeider med psykisk helsevern og øvrige tjenester for å gi et best mulig tilbud.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling gir tilbud til personer fortrinnsvis hjemmehørende i Helse-Vest, men kan ved ledig kapasitet også tilby behandlingsplasser for pasienter fra resten av landet under ordningen fritt behandlingsvalg.

Inntaks- og oppstartsteam

Crux verksgata behandlingssenterFrelsesarmeens behandlingsenter

Rus, psykiatri og somatikkteamet (RPS – teamet) har et særskilt ansvar for å sikre samordning av tjenestene innen psykisk helsevern, somatiske og rusfaglige tjenester i vårt helseforetaksområde. Arbeidet følges blant annet opp av Samarbeidsmøte for TSB. Ruskonsulentordningen og Brukerplan er tilknyttet RPS-teamet. RPS-teamet samarbeider nært med KORFOR i fag- og tjenesteutviklingsarbeid.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelbruk og kjent psykisk helseproblem uten rusproblem i kommunen. Det lages rapporter både for den enkelte kommune og nasjonalt.

Brukerplan: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger, 4010 Stavanger. Tlf: 90740441

hepc.no er en nettside for deg som lever med hepatitt C viruset og som trenger oppdatert informasjon, råd og veiledning om en sykdom som bør behandles.

Her kan du se en video om hva tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er. Videoen er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for TSB.

Se videoen på YouTube


Kontakt

Inntaks- og oppstartsteam:

Postadresse

Inntaks- og oppstartsteam: Helse Stavanger, PB 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inntaks- og oppstartsteam: Lagårdsveien 78, 8.etg, 4010 StavangerGråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Podkast om rus og stress

Få gode råd om hvordan du kan takle stress - uten alkohol - av psykolog Egon Hagen og avdelingsoverlege Melissa Weibell.
Les mer og hør podkasten
mann og dame titter i kamera

Mer informasjon

  Nyheter

   Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

   Avdelingen er vertskap for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Kompetansesenteret driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.
   Les mer om KORFOR
   Gatekunst

   Selvhjelp

   Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
   Les mer om selvhjelpstilbud i Rogaland
   Mann som holder og bruker mobiltelefon. Foto.