Ukraina: Slik forbereder sykehusene seg

Norge bidrar i de felles europeiske ordningene for å hjelpe dem som er på flukt fra krigen i Ukraina. Norge skal hjelpe pasienter som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.Flyktninge
r fra Ukraina kan ha behov for spesialisthelsetjenester på flere måter:

  • Pasienter med alvorlige skader eller sykdom blir flyttet til Norge for utredning og behandling
  • Flyktninger som kommer til Norge kan trenge utredning og behandling for vanlige tilstander
  • Gjennomlevde traumatiske opplevelser kan trenge oppfølging i spesialisthelsetjenesten – i samarbeid med kommunehelsetjenesten
  • Screening og kontroll ved behov – i samarbeid med kommunehelsetjenesten
     

Sykehuskapasitet (pasientbehandling)

Sykehusene i Norge har kapasitet til 550 sengeplasser. Dette er meldt inn i en europeisk kartlegging av sykehuskapasitet.

Det er Oslo universitetssykehus HF er nasjonal koordinator. Helse Bergen HF koordinerer oppfølgingen med sykehusene på Vestlandet.

Pressemelding fra regjeringen 17. mars:
Norge henter flyktninger fra Moldova og bidrar til medisinsk evakuering

Språkkompetanse

Mange tar kontakt med sykehuset for å tilby språkkompetansen sin. Det setter vi stor pris på. Per nå kartlegger sykehuset først og fremst egne medarbeidere som kan bistå frivillig med tolkning i nødsituasjoner – i påvente av profesjonell tolk.

Dersom du som privatperson eller frivillig organisasjon ønsker å bistå, ber vi deg kontakte hjemkommunen din. 

Se gjerne mer informasjon fra Stavanger kommune​

Gaver og donasjoner

Donasjoner og bistand fra helsetjenesten koordineres av nasjonale myndigheter.
 

Nyttig informasjon

Ukraina - regjeringen.no
Ukraina - nyttig informasjon - Statsforvalteren i Rogaland
Flyktningers og asylsøkeres helse - Folkehelseinstituttet

Informasjonsside for primærhelsetjenesten - sus.no​ 

Sist oppdatert 19.05.2022