Vinneren av Linda Buettners praksispris er kåret

Vi gratulerer Stokka sykehjem med både årets praksispris og publikumspris 2022.

Publisert 30.06.2022
Stokka sykehjem

Stokka sykehjem er årets vinnere.

​​Linda Buettners praksispris deles årlig ut til virksomheter som gjør gode tiltak for personer med demens. Buettner selv var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi – en foregangsfigur for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen.

Årets vinner

Vinneren av årets praksis- og publikumspris er Stokka sykehjem og deres bidrag «Stokka herrelag». Herrelaget ble opprettet for å dekke behovet for et tilrettelagt aktivitetstilbud som henvendte seg direkte mot menn med demens. Målet er å aktivisere beboerne og gi et sosialt tilbud, uavhengig av fysisk eller kognitiv svikt. 

herrelaget jobber i hagen ved sykehjemmet med vedlikehold og rydding etter vintersesongen. De spar jord, beskjærer frukttrær og dyrker ulike grønnsaker og urter. De lager også bål, koker kaffe og spiser sammen ute. Slik rommer aktiviteten både dem som deltar for det sosiale, og dem som ønsker å få skitt under neglene. 

Målet med aktiviteten er at beboerne skal oppleve mestring. Det avhenger av god tilrettelegging. Samtidig er det også viktig at beboerne selv former aktivitetene. Slik sikrer Stokka sykehjem brukermedvirkning og holder strukturen, slik at ingen faller utenfor. 

Sykehjemmet opplever at aktivitetene i herrelaget skaper forventninger. Beboerne prater i forkant og etterkant, og det etableres kameratskap på tvers av fysiske, psykiske og kulturelle forutsetninger og ulikheter.


Deles ut årlig

Det deles ut to premier hvert år på henholdsvis 10 000 og 5 000 kroner. Praksisprisbidragene vurderes av SESAMs regionale ressurspersoner i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde, samt av brukerrepresentanter i WiseAge. I tillegg blir publikumsprisen stemt frem av deltakerne på SESAM-konferansen. Begge prisene ble offentliggjort på SESAM-konferansen i mai 2022.