Vedrørende rabiestilfelle

Helse Førde meldte mandag 6. mai at en av deres pasienter døde etter å ha blitt smittet av rabies. Personer i samme reisefølge som denne pasienten blir fulgt opp av Helse Stavanger.

Kommunikasjonsavdelingen, Helse Stavanger
Publisert 10.05.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

Helse Førde bekreftet 4. mai at en pasient var innlagt ved Førde sentralsjukehus med rabies. Mandag 6. mai døde pasienten av sykdommen. Pasienten ble smittet etter hundebitt under et opphold i Sørøst-Asia.

Det er også kjent at andre personer i samme reisefølget har vært i kontakt med samme hund som smittet denne pasienten. Noen av disse personene er hjemmehørende i andre fylker, deriblant Helse Stavanger sitt opptaksområde.

Helse Stavanger har tett oppfølging med personene det gjelder og samarbeider godt med respektive hjemkommuner, Folkehelseinstituttet (FHI) og Haukeland universitetssjukehus som regionssykehus - som har nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer (tropesenteret).  

De berørte som er hjemmehørende til Helse Stavanger, ønsker ikke å bli kontaktet av media. Av hensyn til de berørte vil ikke Helse Stavanger gi ytterligere detaljer.

Smittevernoverlege ved Helse Stavanger, Lars Kåre Kleppe, understreker at det ikke er risiko for smitte i befolkningen.

For ytterligere informasjon, både om rabies generelt og om dette tilfellet, henviser Helse Stavanger til Folkehelseinstituttet (FHI).

Kontaktinformasjon for media til FHI.