Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag, skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Helsedirektoratet
Publisert 28.10.2016
Sist oppdatert 01.07.2022

Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst, og hvert år rammes rundt 12 000 i Norge. 

Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag.  Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig.

Erfaringer fra Norge og utlandet viser at pasientene selv eller pårørende ofte er det forsinkende leddet i behandling av hjerneslag. De gjenkjenner ikke symptomene og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten.

Hvert sekund teller

Hvis den slagrammede kommer raskt til vurdering og behandling, er mulighetene større for å unngå varige skader.

Det er grunn til å tro at mange venter med å ringe 113 fordi de er usikre om symptomene er alvorlige nok eller de er redde for å være til bry.

Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller 113 en gang for mye enn for lite. ​

Fakta om hjerneslag:

  •  I Norge får rundt 12 000 hjerneslag hvert år. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg.
  • Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen.
  • Hjerneslag kan ramme både ung og gammel. Risikoen øker betydelig med alderen, og gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for kvinner. Tre av fire som får hjerneslag er over 70 år.
  • Problemer med å prate tydelig, smile eller løfte armene over hodet er vanlige symptomer.
  • Prognosen bedres når hjerneslagpasientene kommer tidlig til behandling, og kan behandles med blodproppoppløsende middel eller mekanisk fjerning av proppen.  To millioner hjerneceller dør hvert minutt de første timene etter at et hjerneslag inntreffer.
  • Les mer på www.helsenorge.no/hjerneslag.

helsenorge_hjerneslag_badevakt.png