SUS får støtte til E-bygget

Statsrådene Bent Høie og Olaug Bollestad røpet en gladnyhet fra statsbudsjettet da de besøkte tomten til nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) fredag.

Helga Strand Vestbø. Foto: Svein Lunde, SUS
Publisert 25.09.2020
Sist oppdatert 05.09.2022

– Vi har en gledelig nyhet å komme med i dag. Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett en bevilgning på 255 millioner kroner i 2021, og en låneramme på 1295 millioner kroner for å kunne ferdigstille hele E-bygget (behandlingsbygget), sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie viser tommel opp

Statsrådene Bent Høie og Olaug Bollstad kom med en gladmelding da de var på besøk på byggeområdet på Ullandhaug fredag.

– Gladnyhet

Da forprosjektet for første byggetrinn ble vedtatt i 2017, måtte halvparten av det avanserte behandlingsbygget – det såkalte E-bygget – kuttes, fordi det ikke var økonomisk bærekraft til å bygge hele. Da regjeringen i april i fjor offentliggjorde endringer i lånebetingelsene for helseforetakene, ga dette SUS et nytt mulighetsrom for å realisere hele første byggetrinn. 

– Dette er virkelig en gladnyhet. Ferdigstillelse av hele det såkalte E-bygget vil legge til rette for et mer komplett somatisk universitetssykehus på Ullandhaug allerede i 2024, sier styreleder Bjørn Erikstein.  

erikstein, høie og bollestad står på byggeplassen

Fra venstre står styreleder i Helse Stavanger, Bjørn Erikstein, helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Olaug Bollestad på tomta der det nye sykehuset bygges.

Viktig for neste byggetrinn  

Helse Stavanger får med dette mulighet til å fullføre hele E-bygget (behandlingsbygget) i det første byggetrinnet av nye universitetssykehuset på Ullandhaug. Dette innebærer å bygge 20 000 kvadratmeter ekstra - i tillegg til de vel 100 000 som allerede er under arbeid. Prislappen er 1,7 milliarder kroner.

Dette betyr at alle tunge funksjonene som stråleterapi, bildediagnostikk og PET/nukleærmedisin, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologifaget blir samlet på Ullandhaug. I tillegg kommer også nesten all dagkirugi, i tillegg til de allerede planlagte operasjonsstuene.

– Med dette kan vi frigjøre en større del av tomtearealet på Våland for salg. Dette blir viktig i finansieringen av neste byggetrinn og prosessen mot et fullverdig universitetssykehus på Ullandhaug, som også inkluderer de resterende somatiske funksjonene, andre driftsfunksjoner og ikke minst psykisk helsevern, sier Erikstein.  

Positive ringvirkninger

Sykehusutbyggingen på Ullandhaug er per nå landets største byggeplass. De aller fleste av kontraktene er tildelt kontrakter til lokale leverandører. Opp mot 75 prosent er tildelt lokale leverandører eller leverandører med lokal representasjon.

– Det viser at næringslivet ønsker å bidra, og at de er konkurransedyktige på nasjonalt nivå. Dette er i tråd med kontraktsstrategien som styret i Helse Stavanger vedtok, for å bidra til regional verdiskaping og som en del av samfunnsansvaret vårt, sier administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen.    

 

koronahilsen mellom to personer

Klinikksjef Hans Tore Frydnes ved Klinikk for medisinsk teknologi og prosjektleder Ove Nordstokke i prosjekt sykehusutbygging er to av dem som får jobben med å fylle E-bygget med alt det tekniske som må til.

Fakta om første byggetrinn

 • 125 000 kvadratmeter fordelt over fem bygg.
 • Prisen for nye SUS er på cirka 11 milliarder (i 2023-kroner). 
 • Prosjektet finansieres gjennom lån fra Helse- og omsorgsdepartementet tilsvarende 70 prosent av kostnadsrammen. De resterende 30 prosent av kostnadsrammen finansieres dels via opptak av lån fra Helse Vest RHF, og dels gjennom midler fra egen drift.
 • Bygg A: sengerom, dialyse, skopirom og fødestuer og poliklinikkrom.
 • Bygg B: sengerom, terapi, treningssal og barnepoliklinikk.
 • Bygg C og D (henger sammen): sengerom, nyfødt intensiv, intensiv, akuttmottak og landingsplass for helikopter. I første etasje av C-bygget ligger aula og publikumsområder.
 • Bygg E: behandlingsbygg. Det mest teknisk avanserte bygget på nye SUS med en rekke spesialiserte funksjoner.  
 • Enerom med bad for pasienter (alle somatiske sengepasienter).
 • Parkeringshus for ansatte med 500 parkeringsplasser.
 • Parkeringshus for besøkende 400 parkeringsplasser.
 • Kollektivakse fra Jåtten stasjon, frem til nytt sykehus og videre opp gjennom universitetsområdet skal være klar til åpning (Bymiljøpakken).