Slik blir fødetilbudet på SUS i sommer

I uke 25-32 vil fødeloftet og fødeavdelingen driftes sammen i fødeavdelingens lokaler i første etasje på sykehuset.

Publisert 13.06.2022
Sist oppdatert 06.07.2023
Wenche Sola Maudal og Ingebjørg Teigen Sinnes på fødeloftet
Avdelingsjordmor Wenche Sola Maudal og assisterende avdelingsjordmor Ingebjørg Sinnes Teigen på fødeloftet (Foto: Svein Lunde).
Grunnen er ferieavvikling blant personalet, og derfor færre jordmødre på jobb i denne perioden. Samtidig utvides antall rom på barselhotellet. 
 
– Denne ordningen gir høyere tetthet av jordmorkompetanse enn vi ville fått til uten å slå oss sammen, sier Marit Halonen Christiansen, leder for kvinneklinikken.  
Hun forteller at de har mange dyktige jordmødre, både nyutdannede og erfarne, men at de også har ledige stillinger.  
 
– For å sikre at vi til enhver tid tilbyr tryggest mulig fødselsomsorg, òg når vi skal avvikle ferie, har vi valgt å gjøre det på denne måten. Vi vil fremdeles ha normalfødselstilbudet fra fødeloftet – men uten utsikten fra 7. etasje.  

Fødeloftet er et jordmorstyrt fødetilbud, med mulighet for massasje, akup​unktur, lystgass og badekar, som til vanlig holder til i 7. etasje på sykehuset.  ​

Barselposten flytter ikke

Barselpost 7G, for kvinner og barn som av medisinske grunner ikke kan ha barseloppholdet på hotellet (og i de tilfellene det er fullt på hotellet) blir værende i 7. etasje. Det samme gjelder sengepost for kvinner som må legges inn i siste del av graviditeten​.​


OBS! Heisen fra underetasjene og døren inn til St. Svithun hotell er stengt fra kl. 22.00 til 06.00. Det betyr at det er lurt å parkere på samme plan som hovedinngangen i dette tidsrommet.​