Presseorientering 22. desember 2021

Siste om koronasituasjonen

Smittetallet i regionen har aldri vært høyere, og Stavanger universitetssjukehus hadde nylig også rekord for antall innlagte med covid-19 på sykehuset. Sykehuset har innført lavaktivitet, og avlyser planlagte operasjoner der dette er mulig.

Publisert 22.12.2021

​Geir Lende, klinikksjef ved klinikk A

Endringer i driften

Sykehuset er rigget for en bestemt sammensetning av pasienter. Store endringer, som mange flere infeksjonspasienter, blir en påkjenning for sykehuset. Dette fører til at driften må legges om. Det innebærer blant annet at pasienter må flyttes til andre avdelinger, og medarbeidere må læres opp i andre oppgaver enn de vanligvis jobber med.

Pasienter med covid-19 må behandles slik at de ikke smitter pasienter og medarbeidere. Sykehuset åpner derfor pandemiposter på avdelinger som vanligvis er ment for annen type behandling. Konsekvensen av dette er at sykehuset må redusere annen aktivitet, slik som planlagte operasjoner.

Sykehuset tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og man skal aldri være redd for å ta kontakt med sykehuset hvis man trenger akutt medisinsk hjelp.

Planlegger for julen

Mange som har jobbet mye fra før hadde planlagt å ha fri i julen. Nok en gang må medarbeidere bes om å gjøre en ekstra innsats. Vi er veldig glad for alle de som stiller opp, og takker fagforeningene for å være konstruktive og behjelpelige i situasjonen. ​

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Smittestatus

Mandag 20. desember var det 26 innlagte med covid-19, det høyeste antallet så langt i pandemien. I dag, 22. desember, er det 21 innlagte med covid-19. Det kan godt hende at vi vil se en økning i tiden som kommer. Vi har aldri hatt flere smittede enn nå i Sør-Rogaland, samtidig ser vi en reduksjon i antall smittede blant de eldste, og færre blir alvorlig syke.

Det er ennå mest delta-smitte, men omikron er på vei opp. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg godt kjent med hvilke regler og retningslinjer som gjelder for situasjonen du befinner deg i.

Vaksinasjon

Blant medarbeiderne på sykehuset er det rundt 4300 som har fått tredje dose av koronavaksinen, den såkalte booster-dosen. Vi ser også at det er flere som takker ja til dose én av vaksinen, både blant medarbeidere på sykehuset og ute i befolkningen.

Besøksrestriksjoner

Vi har innført besøksrestriksjoner for å unngå å få smitte inn på sykehuset. Vi ønsker å begrense besøk.

Her kan du lese mer om besøksrestriksjonene som gjelder nå: På besøk? - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef for kvinneklinikken

Egen post for fødende med covid-19

Kvinneklinikken oppretter en egen post for gravide som er smittet (men ikke veldig syke) med covid-19 og skal føde. Denne posten er lokalisert på fødeloftet. De fødende det gjelder vil tilbringe fødselen og barseltiden her. Alle andre fødsler vil nå foregå på fødeavdelingen. Fødeavdelingen - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Alvorlig syke gravide

Gravide som er veldig syke på grunn covid-19 skal fortsatt behandles ved 2I, som er isolatenheten vår.

Det er tilfeller der gravide har blitt kritisk syke av korona, og vi oppfordrer derfor alle gravide til å ta koronavaksinen.

Ledsager og besøk

Vi gjør alt vi kan for at partneren skal kunne være med om vedkommende er frisk. Hvis partner er syk og ikke kan være med, er det mulig å ha med en annen frisk person under fødselen. Man skal ikke måtte føde alene hvis det ikke er absolutt nødvendig.

Siden nyfødte er ekstra sårbare, har vi strenge besøksrestriksjoner på kvinneklinikken. Vi åpner ikke for besøk av andre enn partner/ledsager.

Hvis du har time på poliklinikken (for eksempel til ultralyd) ber vi om at du ikke tar med barn til timen. Det er fordi de som jobber der også jobber på de andre avdelingene våre, som for eksempel fødeavdelingen. På den måten reduserer vi å få eventuell smitte på de andre avdelingene.

Helsepersonellet vårt møter deg med et smil bak munnbindet. Her finner du mer informasjon til fødende: Til deg som har født – eller skal føde snart - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Iren Löhr, avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi

Status fra laben

Mengden PCR-tester har fordoblet seg de siste to ukene. Selv om antallet som tester positivt har flatet litt ut på nasjonalt nivå, øker antallet her i regionen. I uke 50 var 7,2 prosent av de positive prøvene omikron-varianten.

Svartid på tester

Svartiden fra prøven ankommer laboratoriet til prøvesvaret foreligger, er i gjennomsnitt 12 timer.

Forrige uke gikk vi ut sammen med kommunene og oppfordret til å bruke hurtigtest når dette er mulig. I går kom det en endring i forskriften som sier at nærkontakter kan testes ut av karantene ved bruk av hurtigtest. Dette kan bidra til å avlaste kapasiteten ved laboratoriet – og at de som trenger svar på PCR-test vil få dette uten at svartiden øker. ​

Vil du vite mer?

Her finner du gjeldende koronainformasjon fra Stavanger universitetssjukehus: Koronavirus - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Her kan du se opptak dagens presseorientering: Korona: Følg pressekonferansen på Stavanger universitetssjukehus – NRK Rogaland