Nytt tilbud: Nå kan fastleger henvise til ernæringspoliklinikken

SUS utvider det polikliniske tilbudet for pasienter med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. Nå kan både fastleger og leger på sykehuset henvise til ernæringspoliklinikken.

Elisabeth Stakkeland
Publisert 03.04.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

​Ernæringspoliklinikken ved SUS åpnet for pasienter i februar og er en del av seksjon for klinisk ernæring. Ernæringspoliklinikken vil i betydelig grad øke kapasiteten innen poliklinisk ernæringsbehandling, både ved underernæring og ved komplekse ernæringsutfordringer. Det har vært spesielt lang ventetid på poliklinikk for barn.

– Ja, dette er et veldig godt tilbud, sier pasient Wenche Eielsen.

– Her på poliklinikken møter jeg den samme ernæringsfysiologen hver gang. Det gjør at jeg føler meg trygg og jeg får veldig god oppfølging og hjelp når jeg trenger det, både hvis jeg blir innlagt, men også dersom jeg trenger videre oppfølging etter utskrivelse. Tonje (klinisk ernæringsfysiolog) kommer også alltid innom hvis jeg er innlagt, og hun kjenner meg godt.

lege og ernæringsfysiolog sammen med pasient. Foto

At tilbudet med ernæringspoliklinikk blir utvidet synes overlege Arne Carlsen er veldig bra. F.v: Arne Carlsen, overlege gastromedisinsk seksjon, Tonje Nesvik Hustoft, ernæringsfysiolog, og pasient Wenche Eielsen.

Det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienten er fremtiden

Det er viktig at kliniske ernæringsfysiologer integreres i pasientforløpene til pasientgrupper med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. For mange sykdomsgrupper er ernæringen en viktig del av den medisinsk behandlingen, noen ganger den eneste behandlingen, og det kan være avgjørende for utfallet av behandlingsforløpet.

– Hos noen av pasientene er feil type næring grunn til mange av symptomene. Vi leger er gjerne gode på medisin, men kanskje ikke alltid like bevisste på alle andre støttetiltak, sier overlege Arne Carlsen på gastromedisinsk seksjon.

seksjonsleder Oddveig Fossdal Drøpping. Foto

Seksjonsleder Oddveig Fossdal Drøpping.

 – At fastlegene selv kan henvise gjør at vi får et helt annet tilbud til regionens befolkning. Ernæringsbehandling er «billig» behandling for sykehuset, det er kostnadseffektivt, men krever så klart ofte mye involvering fra pasienten selv, sier seksjonsleder Oddveig Fossdal Drøpping.


 

Fakta

​En konsultasjon ved ernæringspoliklinikken kan innebære kartlegging av kosthold, vurdering av ernæringsstatus og veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling som spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring.

Tilbudet gjelder ikke for pasienter med generell overvekt/fedmeproblematikk eller spiseforstyrrelser.

Henvisningen bør inneholde:
Diagnose og henvisningsårsak
Relevant sykehistorie
Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
Eventuelle utprøvde tiltak

Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)