Krevende driftssituasjon: Avslutter beredskap

Sykehuset har vært i grønn beredskap siden 21. juni grunnet en krevende driftssituasjon. Beredskap avsluttes tirsdag 5. juli.

Publisert 05.07.2022

Iverksatte tiltak, som blant annet samarbeidet med kommunene om utskrivningsklare pasienter og interne justeringer knyttet til pasientflyten, har hatt effekt.

Det ses også en liten reduksjon i antall covid-19-innleggelser.

– Det er fortsatt en krevende driftssituasjon med høy pasientpågang. Vi følger situasjonen tett, og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger det, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Videre håndtering vil skje i ordinær drift, og følge planverket for høy aktivitet.  


Informasjon publisert 21. juni

Sykehuset setter grønn beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon.

Det er svært høyt belegg, vanskelige plassforhold og endringer i smittesituasjonen som er blant årsakene til at sykehuset går i grønn beredskap tirsdag 21. juni 2022.

Grønn beredskap betyr at det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. 

Det har siden april vært høy tilstrømming av pasienter. Situasjonen krever at det gjøres daglig vurderinger av driften, og at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre kapasitet til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Forbereder en ny smittebølge

Det er fortsatt smitteverntiltak på sykehuset selv om de fleste koronatiltakene for befolkningen er fjernet. Det er fordi det stilles strenge krav til smittehåndtering i sykehus – og det må være tiltak for å begrense risiko for smitte til sårbare pasienter.

Det ses en økning i antall pasienter med covid-19 som har behov for sykehusinnleggelse.

For pasienter som blir innlagt med luftveissymptomer kan det være nødvendig med testing og isolering.

Helsepersonellet kan i nær kontakt med pasienter eksempelvis bruke munnbind. 

Besøkende med luftveissymptomer bes ikke besøke innlagte pasienter. ​​