Ingrid Lønningdal skal utsmykke "torget" på nye SUS

Dette er det største kunstprosjektet til nye SUS. Lønningdal var i konkurranse med tre andre kunstnere om å utsmykke det sentrale uteområdet, det såkalte «torget».

Publisert 12.06.2020
Sist oppdatert 07.06.2022
Kunst på nye SUS

Ingrid Lønningsdal, foto: Porsgrunns Dagblad

Kunstnerens forslag er et omfattende kunstnerisk grep med både maleri og skulptur, og kommer til å ha stor innvirkning på hvordan det oppleves å besøke det nye sykehuset. 

Forslaget vil være både integrert i selve bygget og bestå av frittstående verker.

Det nye sykehuset er bygget opp rundt et sentralt torg. Gjennom sykehusområdet og over torget går det en kollektivakse mange av regionens innbyggere daglig vil kjøre gjennom med buss eller sykkel. 

Skal du til sykehuset, er det her du ankommer i taxi, buss eller på sykkel. 

«Ringen» har også en viktig funksjon på det nye sykehuset. Den kobler alle bygningene sammen i 2. og 3. etasje, og ligger som et overbygg rundt torget. Under den kan man ferdes tørrskodd.

Ingrid Lønningdals (f. 1981) kunstprosjekt «Rotasjoner» består blant annet av et stort, fargerikt takmaleri under hele Ringen og skulpturer på torget. 

Kunstneren har tatt utgangspunkt i sykehusbyggene som et slags solur, og fargene i maleriet går fra blått til gult og rødt. Det naturlige lyset vil få fargene i tak og på søyler til å fremstå ulikt avhengig av når på døgnet eller året det er. 

Prosjektet tar utgangspunkt i en form hun har trukket ut fra selve bygningen, nemlig selve Ringens kurve. 

Rotasjoner

Skisse over kunsten, foto: Ingrid Lønningdal

Skulpturer i innfarget og malt betong vil settes sammen av moduler basert på den samme formen som i takmaleriet. Lønningdal har jobbet med uendelige variasjoner i former og farger. 

Skulpturene kan bli peilemerker, møtepunkt, sittegrupper eller et sted for lek. Kanskje vil noen av dem varmes opp innenfra for å bli lune benker om vinteren. Alt dette skal avklares fremover.

- Kunstverket endrer seg etter hvor man er eller flytter seg, og deler opp større rom slik at de blir mer overskuelige. Fargene vil gjøre det lettere å kjenne seg igjen og navigere. Takmaleriet og gjenlys fra fargene bidrar til identitet til ulike steder og gi en slags intuitiv forståelse av hvor man befinner seg. Det er fint å se at det ligger en omsorg i verket. Det er vakkert, i menneskelig skala, og det lager gode rom. Forslaget jobber tett sammen med arkitekturen og løfter den, sier prosjektdirektør for nye SUS Kari Gro Johanson.

Rotasjoner

Skisser fotografert av Ingrid Lønningdal

- Jeg er overveldet og veldig glad for tilliten juryen har gitt meg med dette store oppdraget. Det kjennes betydningsfullt å bidra til at det nye sjukehuset skal bli til et godt sted for både pasienter, ansatte og besøkende. De fleste av oss har nok kjent på hvor viktig et velfungerende helsevesen er, ikke minst nå under den pågående pandemien, og prosjektet kommer med et stort ansvar. Kunstprosjektet jeg har utviklet er stedsspesifikt, og jeg ser fram til å jobbe videre med det i Stavanger, sier Ingrid Lønningdal som ser frem til å tilbringe mye tid i Rogaland fremover.

- Vi er svært fornøyde med å kunne gi oppdraget til et så gjennomtenkt og sterkt kunstprosjekt. Målet var nettopp et kunstprosjekt som kunne gi identitet til det nye sykehuset. For oss har det vært viktig at kunsten forholder seg til menneskene som bruker sykehuset, og at kunsten skal være en positiv distraksjon, vekke nysgjerrighet og være en mulig samtaleåpner, sier leder for juryen, KOROs kurator Marte Danielsen Jølbo.

Juryen, bestående av representanter fra KORO, sykehuset, prosjektet og arkitektene bak bygget, inviterte opprinnelig fire kunstnere til en stor konkurranse om et større kunstnerisk grep for torget utendørs. 

De fire som konkurrerte om oppdraget var Cassius Fadlabi, Ole Martin Lund Bø, Spencer Finch, og Ingrid Lønningdal. 

Fra før er de lokale kunstnerne Inger Bruun, Maiken Stene, Thorbjørn Rødland og Per Dybvig invitert til å lage prosjekter innendørs i Ringens 2. etasje.