Felles satsing på framtidens legeutdanning

Universitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å samarbeide om et nytt studieprogram i medisin - Vestlandslegen.

Helga Strand Vestbø
Publisert 26.06.2020
Sist oppdatert 07.06.2022

Vi er svært fornøyde med avtalen, og vi ser fram til å samarbeide videre om en ny og framtidsrettet utdanning der høy faglig kvalitet står i sentrum. Med Vestlandslegen får vi muligheten til å i enda større grad utnytte potensialet i at vi har to universitetssykehus. I tillegg vil både sykehusene Helse Førde og Helse Fonna være sentrale samarbeidsparter sammen med primærhelsetjenesten på hele Vestlandet, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen og administrerende direktør ved SUS, Helle K. Schøyen.

Rektor UiB og adm.dir SUS.PNG

     Dag Rune Olsen. Foto: Eivind Senneset.                   Helle K. Schøyen. Foto: Svein Lunde, SUS.

Nye studieplasser

Bakgrunnen for at UiB tar opp studenter til det første kullet i Vestlandslegen allerede i høst, er at Kunnskapsdepartementet 25. mai offentliggjorde at Regjeringen innvilger finansiering til opprettelse av 4000 nye studieplasser fra studiestart 2020, som en del håndtering av koronakrisen. I denne tildelingen ligger det inne 80 nye studieplasser i medisin, fordelt likt mellom de fire universitetene som tilbyr medisinutdanning i Norge: Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen.

UiB har funnet det hensiktsmessig å benytte de nye studieplassene i en ny studieplan, kalt Vestlandslegen, som Det medisinske fakultet har arbeidet med i et par år. Utgangspunktet i den inngåtte intensjonsavtalen er at 20 av medisinstudentene som starter studieløpet ved UiB i Bergen høsten 2020, skal gjennomføre de siste tre årene av utdanningen i Stavanger.

- SUS vil som universitetssykehus ha hovedansvar for den kliniske undervisningen, og UiB vil styrke sin tilstedeværelse ved SUS og primærhelsetjenesten i området med mange nye undervisnings- og forskerstillinger. Etterhvert vil det være naturlig å utvide samarbeidet også med Helse Fonna og Helse Førde med tanke på praksisplasser, sier rektor Dag Rune Olsen.

- Løft for hele Vestlandet

Dette betyr at det første kullet kommer til Stavanger januar 2024, og det vil etter tre år gi 60 studenter ved SUS

- Begge parter har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å øke dette tallet. Vi har over 20 års erfaring med å ha medisinstudenter i praksis. Nå er vi klare til å ta større ansvar og oppgaver i en klinisk medisinutdanning. Dette er en historisk mulighet for Stavanger universitetssjukehus, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen.

I intensjonsavtalen vektlegges muligheten for å etablere et samarbeid som også involverer Universitetet i Stavanger.

- Vi har et godt utviklet utdannings- og forskningssamarbeid med begge universitetene på Vestlandet. Begge universitetene har åpnet for et trepartssamarbeid mellom UiS, UiB og SUS. Vi mener et slikt samarbeid ville ivaretatt styrkene ved de to universitetene på en god måte, sier Schøyen.

Hun viser samtidig til at UiB og UiS selv må avklare roller og samarbeid.

- For at Vestlandet skal bidra til at flere leger utdannes i Norge, må vi ta hele Vestlandet i bruk.  Det vil bidra til å bedre legedekningen på hele Vestlandet samt et akademisk kompetanseløft for helsetjenesten på Vestlandet, sier Olsen.

Lenke til avtalen (PDF)