Disputas: Ny kunnskap om hodepine ved autoimmun sykdom

Anne Bolette Tjensvoll disputerer fredag 9. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Headache in systemic lupus erythematosus and Sjögren`s syndrome».

Publisert 06.12.2016
Sist oppdatert 16.06.2021
Anne Bolette Tjensvoll. Foto.

Anne Bolette Tjensvoll

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun «revmatisk» sykdom som kan ramme nesten alle organer i kroppen inkludert hjernen. Hodepine, spesielt migrene, er hyppig hos pasienter med SLE, og en spesiell sterk hodepine - såkalt lupushodepine - er tradisjonelt sett på som del av sykdomsbildet ved SLE. Om dette er en realitet eller myte, om lupushodepine virkelig eksisterer, er kontroversielt. Det er også uklart om hodepine hos SLE-pasienter skyldes at hjernen er direkte påvirket av sykdomsprosessene. Det er lite kunnskap om hodepine ved andre autoimmune sykdommer, slik som primært Sjøgrens syndrom. Også denne sykdommen kan påvirke hjernen, men hodepine har ikke vært sett på som del av symptomene slik som ved SLE.

Det foreligger ingen forskning på dette feltet i skandinaviske pasientgrupper. Det er viktig å finne mer ut av disse spørsmålene fordi det kan ha både diagnostiske og behandlingsmessige konsekvenser for den enkelte pasient med slike sykdommer.

Tjensvoll undersøkte pasienter med SLE og primært Sjögren`s syndrom fra Rogaland og fant at nesten dobbelt så mange SLE-pasienter hadde migrene sammenlignet med friske kontrollpersoner. Migrene var assosiert med depresjon hos SLE-pasientene, men ikke med sykdomsaktivitet, medisiner mot SLE eller spesifikke antistoffer i blod og ryggmargsvæske. Pasienter med primært Sjögren`s syndrom hadde mer kronisk spenningshodepine enn friske personer av samme kjønn og alder, men ikke mer migrene. Hodepine hos SLE-pasienter medførte også større funksjonsnedsettelse enn hos kontrollpersonene. Det samme gjaldt for pasientene med primært Sjögren`s syndrom, og depresjon bidro tydelig til dette. Tjensvoll fant også at hodepine, og spesielt migrene, var assosiert med mindre grå hjernesubstans hos SLE-pasientene, mens det ikke var slik hos kontrollpersonene. Dette er ny kunnskap og tyder på at det er en biologisk bakgrunn for den økte forekomsten av migrene hos pasienter med SLE.

Personalia

Anne Bolette Tjensvoll (f. 1953) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1980. Hun er spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet er utført i Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger Universitetssjukehus, og utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført med støtte fra SUS og fra Norsk Revmatikerforbund. Veileder har vært professor Roald Omdal.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

09.12.2016 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Perifer nevropati ved systemisk lupus erythematosus og primært Sjögrens syndrom. Forekomst, mekanismer og behandling”
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

09.12.2016 kl. 10.30
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:

Anne Bolette Tjensvoll, anne.tjensvoll@lyse.net