Disputas: Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse

Stig Bjønnes disputerer 22. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse".

Publisert 20.04.2022
Stig Bjønnes.png

Stig Bjønnes. Foto: Universitetet i Stavanger.

Forskningen hadde som mål å undersøke erfaringer med brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser.​ 

Forskningen har bestått av tre delstudier som gjennom kvalitativ metode har undersøkt erfaringer fra helsepersonell, ungdom som er pasienter og foreldre sitt perspektiv. Avhandlingen inneholder også en kunnskapsoppsummering og metasyntese av delstudiene.

Brukermedvirkning øker ungdom sitt eierskap til egen behandling og kan bidra til å redusere en asymmetrisk maktbalanse mellom pasient og helsepersonell. Samvalg gir oss en modell for hvordan reell brukermedvirkning i behandlingsavgjørelser kan gjennomføres. Forskningsresultatene viser forutsetninger for å lykkes med å få ungdom til å være delaktige i behandlingsavgjørelser og kliniske implikasjoner.

Avhandlingen er et kunnskapsbidrag for å forstå og få innsikt i brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser spesielt, men også ut over denne konteksten. Forskningsresultatene kan brukes til å heve kvaliteten i helsetjenesten ved å bringe brukermedvirkningsfeltet videre og gjennomføre samvalg i praksis.

Forskningen er finansiert av UiS og utført i samarbeid med SUS.

Kontakt

Stig Bjønnes, e-post: stig.erlend.bjonness@sus.no

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Etiske problemstillinger når ungdom er innlagt i psykisk helsevern under tvang".
Tidspunkt: 22.04.2022 kl. 10.00.
StedPETIL-bygget, Valhall, Ullandhaug

NB! Du må registrere deg før arrangementet starter. Det er lurt å være ute i god tid! 

Disputas

Tidspunkt: 22.04.2022 kl. 1200
StedPETIL-bygget, Valhall, Ullandhaug

NB! En må registrere seg før arrangementet starter, så derfor fint om en er ute i god tid!

Digitalt: Klikk på lenken dersom du vil følge disputasen digitalt i Zoom. 

Meeting ID: 655 4455 5241
Password: 820088

Bedømmelseskomité

  1. ​​opponent: Ottar Ness, professor, NTNU
  2. opponent: Lars Kjellin, dosent, Örebro universitet, Sverige
Administrator: Marit Alstveit, førsteamanuensis, UiS.

Leder av disputasen: Henriette Thune, prodekan for forskning og innovasjon, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.

Veiledere

  • ​Hovedveileder: Marianne Storm, professor, UiS
  • Biveiledere: Jan Olav Johannesen, professor II, UiS/SUS og Trond Grønnestad, førsteamanuensis, UiS.
Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Velkommen!