Covid-19: Behandling til pasienter med svekket immunforsvar

Behandlingstilbud til utvalgte pasientgrupper med sterkt svekket immunforsvar som får covid-19.

Publisert 17.02.2022
Sist oppdatert 25.03.2022

Endringer i behandlingstilbud

​​Oppdatert informasjon 25. mars 2022 

​​
Avvikler behandling 
Behandling med Sotrovimab har god effekt ved delta og omikron-varianten BA1. Preparatet har ikke samme effekt på omikron-varianten BA2 – som i forrige uke utgjorde 94 prosent av tilfellene. Andelen er økende. 

Behandlingstilbudet med Sotrovimab utgår derfor for de aktuelle pasientgruppene.

Legemiddelet heter Sotrovimab (Xevody) og er en antistoffbehandling – som kan redusere risikoen for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse dersom det gis tidlig i sykdomsforløpet.

Antall doser som er tilgjengelig i Norge er foreløpig svært begrenset. Følgende pasientgrupper kan bli prioritert for behandling:

  • a) Organtransplantert i løpet av siste 12 måneder
  • b) Stamcelletransplantert i løpet av siste 24 måneder
  • c) Alvorlig immunsvekket – spesielt følgende undergrupper: 
  • i) pasienter med leukemi/lymfom som blir behandlet med høydose kjemoterapi
  • ii) pasienter behandlet med legemiddel som hindrer antistoffrespons. Gjelder spesielt behandling med rituximab siste 12 måneder.

Fordi det er avgrenset tilgang på medikamentet, kan det ikke gis garantier for at pasient vil få tilbud om behandlingen selv om vedkommende tilhører en av disse målgruppene. 

Slik gis behandlingen

Preparatet må gis innen det har gått sju dager fra sykdomsdebut.

Behandlingen gis poliklinisk (ikke behov for innleggelse i sykehus) og består av en intravenøs infusjon som tar rundt 30 minutter. Samlet sett vil det ta rundt tre timer med undersøkelse, blodprøver og observasjon.

Behandlingen gir få bivirkninger, men det kan i noen tilfeller oppstå en overfølsomhetsreaksjon. Pasienten blir tett fulgt opp av helsepersonell. Tilbudet er gratis.

Henvisning fra behandler  

Pasientene som kan prioriteres for behandlingen blir vanligvis fulgt opp tett av spesialist på sykehuset, og kan bli henvist av behandleren sin. Pasienten må kontakte behandleren sin på «moderavdelingen» på SUS (der pasient går i behandling). 

Lege i primærhelsetjenesten kan også henvise.

Studier som er gjort

Flere studier viser god effekt av monoklonale antistoff hos pasienter med covid-19 som ikke er innlagt på sykehuset. Nytteverdien anses å være størst hos pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, da spesielt pasienter med antistoffmangel.

Mer informasjon om antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (lenke legeforeningen).

Ta kontakt med behandleren din for ytterligere spørsmål om behandlingstilbudet.   

Fakta

Sotrovimab er et monoklonalt antistoff, en type protein som er designet for å gjenkjenne og binde seg til en spesifikk struktur på et annet protein (antigen). Sotrovimab er laget slik at det fester seg til spike-proteinet på overflaten av koronaviruset. På den måten hindres viruset i å bevege seg inn i kroppens c​​eller og forårsake infeksjon.

Legemiddelet Sotrovimab (Xevody) er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. ​​