Pasienter og pårørende

pasientintervjuer-2.jpg

Foto: EGGS Design

Pasientintervjuer

Våren 2018 gjennomføres pasientintervjuer i forbindelse med utviklingen av framtidens dagtilbud ved SUS. Vi ønsker innsikt i hvordan pasientene opplever møte med sykehuset, og å forstå pasientenes holdninger og behov. I tillegg til pasientintervjuer, gjøres observasjoner på flere poliklinikker. Da følges både pasienter og medarbeidere.

Vi bruker tjenestedesign som metode. Arbeidet utføres med støtte fra EGGS Design.

Les mer: Intervjuer pasienter om møte med sykehuset   

Brukerutvalget for sykehusutbyggingen

Brukerutvalget for sykehusutbyggingen ble etablert i konseptfasen i januar 2015. Utvalget består av 6-8 representanter fra ulike brukerorganisasjoner hvorav en av representantene også skal være medlem i sykehusets brukerutvalg. Brukerutvalget ledes av prosjektdirektør. Det er gjennomført 6-8 møter årlig med orientering om prosjektets framdrift, og mulighet for brukerrepresentanter til å komme med innspill og forslag til løsninger.

Representanter fra brukerutvalget har også deltatt i noen av brukergruppene for medarbeidere som er gjennomført sammen med Nordic COWI (Nordic Office of Architecture, Aart Arkitekter, ingeniørselskapet COWI og ingeniørfirmaet Aas Jacobsen). 

Brukerutvalget i Helse Stavanger

I forprosjektet (2016-2017) var representant fra Brukerutvalget med som deltaker i gruppen for ikke-medisinsk service. I funksjonsprosjektet fra høsten 2017 ble det etablert flere brukergrupper, hvor representanter fra Brukerutvalget deltok i gruppe 10 Fellesområder og gruppe 11 Utomhus.

Brukerutvalget deltok også i første fase av organisasjonsutviklingsprosjektet med bidrag til utforming av visjon og mål sett fra pasientens perspektiv.

Brukerutvalget i Helse Stavanger

Ungdomsrådet

Vi har kontinuerlig dialog med Ungdomsrådet, det er viktige stemmer inn i arbeidet med nytt sykehus. Representanter fra Ungdomsrådet har deltatt i pasientintervjuer, de har vært innom vårt 3D-studio og vi har jevnlige informasjonsmøter.  

Ungdomsrådet i Helse Stavanger

Sist oppdatert 07.06.2022