Digitale tjenester

Digital dialog og videomøter kan gjøre hverdagen enklere for både pasient og behandler.

 

videokonsultasjon_ibd.jpg

Foto: Svein Lunde, SUS

Vi ønsker å legge til rette for at flere pasienter kan snakke med behandler gjennom videosamtaler, dersom de ønsker det.

Yrkesaktive mennesker med en kronisk sykdom opplever at det er tidkrevende å bryte opp fra jobb for å møte spesialist på sykehuset. De vil helst slippe å reise inn til sykehuset for en konsultasjon med beskjed om alle prøvene var ok. Dette ønsker de at skal ordnes effektivt med for eksempel en videokonsultasjon.

Jeg liker ikke unødvendige kontroller hvor man bare sier: prøven var fin. Det kan vi ta på Skype.

Pasient

Digitale tjenester mellom pasient og behandler kan gi:

  • mulighet for bedre forberedelse og treffsikker konsultasjon
  • mulighet for bedre praktisk planlegging av dagen på poliklinikk
  • bedre samarbeid med fastlege og andre kommunale helsetjenestetilbud
  • rom for samhandling på tvers av lokasjoner
  • redusert antall unødvendige konsultasjoner
  • redusert andel som ikke møter til timen 

Pasientsikkerhet og personvern

For at digitale tjenester skal virke, må de tilpasses den enkelte pasienten og det enkelte sykdomsforløpet. Pasienten må være trygg og bli godt ivaretatt. Og det må naturligvis være rom for oppmøte, ved behov.  Vi vil kun vurdere tekniske løsninger som ivaretar juridiske krav, slik at personvernet ivaretas.

Sist oppdatert 07.06.2022