En mann og en kvinne i verdensrommet

For media

Her presenteres status og tall rundt koronasituasjonen.

Kontaktinforma​​​sjon


Pressetelefon: 477 00 999
Hverdager klokken 08.00–15.30

E-post: kommunikasjon@sus.no

Oversikt over medieko​ntakter finner du her


Presseorienteringene er publisert på vår facebookside og/eller i egne saker i etterkant. Flere ligger også samlet på YouTube.

Presseorientering 4. januar 2022
Dagens presseorientering med administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe​ og avdelingssjef for intensivavdelingen, Wendy Tønnessen.​

- Aldri hatt så mange innlagte (helse-stavanger.no)

Presseorientering ​22. desember 2021
Dagens presseorientering med klinikksjef Geir Lende, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef for kvinneklinikken​ og avdelingsoverlege Iren Löhr ved avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

Siste om koronasituasjonen (helse-stavanger.no)

Presseorientering 9. desember 2021
Dagens presseorientering med administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, avdelingsoverlege Iren Löhr ved avdeling for medisinsk mikrobiologi og fagdirektør Eldar Søreide. 

Egen sak: Endringer i driften 

Presseorientering 25. november 2021
Sykehuset har satt gul beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon. Dagens presseorientering med fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingssjef Berit Kyllevik ved barne- og ungdomsklinikken. 

Gul beredskap: Operasjoner kan bli utsatt 

Presseorientering 22. april 2021
Her er dagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset med Geir Lende, klinikksjef for Klinikk A (som inneholder operasjonsavdelingen, intensiv, anestesi, ortopedisk og dagkirurgi Hillevåg), Kristian Strand, avdelingsoverlege ved intensivavdelingen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

Se hele presseorienteringe​n her
​Nettsak: Må kutte tolv til tretten operasjoner daglig

Presseorientering 15. april 2021
Smittesituasjonen i området vårt er dessverre igjen alvorlig, og Stavanger universitetssjukehus er bekymret. Antall innlagte pasienter med covid-19 har ligget på mellom 10 og 15 den siste uka – som er på nivå med antallet under den første bølgen våren 2020. Derfor hever vi nå beredskapsnivået til gult nivå.

Presseorientering med smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen. 

Se hele presseorientering her
Nettsak: Alvorlig situasjon - hever beredskapsnivået

Presseorientering 4. februar 2021
Antall innleggelser på sykehuset går ned, og beredskapsnivået på SUS justeres ned til grønt nivå. Samtidig opplever Klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige at flere unge sliter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssymptomer under pandemien.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: Normal drift og grønn beredskap, men økning unge som har psykiske vansker

Presseorientering 28. januar 2021
Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19. Statusen gis av fagdirektør Eldar Søreide, økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal, avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr og smittevernoverlege Jon Sundal.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: Kan analysere virusmutasjon om en til to uker

Presseorientering 21. januar 2021
Her kan du se torsdagens presseorientering om covid-19, som SUS hadde sammen med Stavanger og Sandnes. Det var administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og ordførerne Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak som deltok.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.

Presseorientering 19. januar 2021
Her orienterer administrerende direktør Helle Schøyen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen om smittesituasjonen på pandemipost 1.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1

Presseorientering 14. januar 2021
På denne orienteringen sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen, analyserådgiver Snorre Eikeland og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe litt om tall og status for pandemien i vårt område.

Se hele presseorienteringe​n her
Nettsak: Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn

Presseorientering 8. januar 2021
På fredagens presseorientering om covid-19 fra sykehuset deltar fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: - Dette kan bli den tøffeste perioden siden pandemien startet

Presseorientering tirsdag 5. januar 2021
Vi må tilbake i mars og april for å finne et høyere antall covid-innlagte enn nå. Og SUS forventer flere innleggelser den kommende uka. Det er administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe som gir en statusoppdatering på covid-19-situasjonen.

Se hele presseorienteringen her
Nettsak: Høyeste antall innlagte siden mars/april

  ​

Tidligere presseorienteringer  

Sykehusene i Norge avviklet daglig rapportering av innlagte pasienter med covid-19, og hvor mange av disse som mottar respiratorbehandling. Viser til beslutning nasjonalt - 24. mars 2022 (lenke Helsedirektoratet). ​​​

Tallene ble tidligere publisert som ukerapporter (fredager rundt klokken 12).  

Ukesrapporter ble ikke publisert i ukene 27–31 2021 samt uke 36-44 2021 grunnet overgang til "ny normal hverdag med økt beredskap". 

  ​​​
     ​​

  ​​

  ​​​​
   

  Sist oppdatert 07.09.2023