Sykepleiefaglig rådgivning

Helse Stavanger HF tilbyr kommunene i Sør-Rogaland rådgiving og veiledning via telefonkontakt og undervisning

Sykepleiefaglig rådgivning: Telefon 480 42 331

Mål: Å sikre pasienten best mulig behandling og pleie.

Metodebok sykepleiefaglig oppfølging
 

Tjenesten tilbyr:

Telefonkontakt med sykepleiere på OBA hele døgnet.
Her kan du få råd og veiledning om sykepleiefaglige spørsmål og vurderinger. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med annet fagpersonell i Helse Stavanger HF.

Benytt telefonnummer 480 42 331.

 
Undervisning i forhold til sykepleiefaglige observasjoner og prosedyrer.
For eksempel:
- Sykepleie til pasienter med ernæringsproblem
- Diabetes
- Akutt forvirring
- Væskebehandling
- Innleggelse av venflon og lignende.
Kan dette være av interesse? Ta kontakt med oss på OBA (observasjons- og behandlingsavdelingen), så planlegger vi noe sammen!

Sist oppdatert 05.07.2022