Praksiskonsulentordningen - PKO

PKO, opprettet 01.01.1999,  er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger og primærhelsetjenesten til beste for enkeltpasienten.

Sist oppdatert 08.11.2022