Viktig å bruke riktige rør til forsendelse av urinprøver!

Det er ønskelig at urinprøver til analyser som er merket  med fargekode på papirrekvisisjonen til Avdeling for medisinsk biokjemi overføres til monovetterør. Merk monovetterørene med strekkodene som har tilsvarende fargekode.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 27.06.2019
Sist oppdatert 02.02.2021

​På urinprøver i andre glass (ved f.eks. større prøvevolum som elektroforese, sendeprøver, eller dersom monovetterør ikke er tilgjengelig): merk urinprøvene med fullt navn og fullt personnummer, og/eller de små strekkodene nederst til høyre på rekvisisjonen.

Urinprøveglass. Foto.

Glass tilsatt borsyre (Grønn kork) kan ikke brukes til noen analyser hos medisinsk biokjemi, og analysene må dessverre utgå.

grønt urinprøverør. Foto.